Posted on

רבנות – כל מה שצריך לדעת

לא בטוחים מתי וכיצד יש להירשם ברבנות? הצוות של מסיבלנד – גימיקים לחתונה במחירים ללא תחרות, ריכז עבורכם מידע שימושי בכל הקשור לפגישה ברבנות.

גימיקים לחתונת צהריים

היכן נרשמים לנישואין ?

הרישום לנישואין יכול להתבצע בכל לשכת נישואין בארץ. זוג אשר מבקש להינשא צריך להירשם בסניף הרבנות המקומית שבאזור מגוריהם. חוק הרבנות הראשית מציין כי כל אחד מבני הזוג צריך להיות מעל גיל 17. במקרים חריגים ניתן לקבל אישור מבית המשפט המחוזי בכדי שזה יתיר להם להינשא בגיל צעיר יותר.

מתי צריך להירשם ברבנות ?

חוק מועצת הרבנות הראשית קובע כי ניתן לפתוח תיק נישואין ללא הגבלת זמן מראש, אך לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הנישואין. עם זאת, במידה ואחד מבני הזוג רשום במקום מגורים שונה, עליו להוציא תעודת רווקות לפני פתיחת התיק, לא מאוחר מ-3 חודשים ממועד החתונה. מומלץ שלא לחכות לרגע האחרון כדי למנוע בעיות וטרטורים מיותרים במידה ויש להשלים או הוכחת יהדות.

מי צריך לבוא בעת הרישום לנישואין?

על בני הזוג להגיע יחדיו אל הרבנות לשם פתיחת התיק. במקרים חריגים ביותר, באישורה של הרבנות ועם ייפוי כוח, יורשה אחד מבני הזוג ואף קרוב אחר, לפתוח את התיק בעצמו ולאחר מכן יידרש ובן הזוג הנעדר לבוא בנפרד ולחתום על כל ההצהרות הנדרשות.

מהם המסמכים שיש להביא אל הרישום?

בעת הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים: 1. תעודת זהות בלבד + ספח מקורי מעודכנים בהתאם למצב האישי. 2. תמונת פספורט אחת לכל אחד מבני הזוג. ניתן להצטלם במשרדי המועצה או לחילופין לשלוח קובץ תמונה באימייל. 3. תעודת נישואין של ההורים מרבנות מוסמכת (בארץ ישראל). 4. 2 עדים/ות (שאינם בני משפחה). גרוש או גרושה בנוסף יביאו את תעודת הגירושין המקורית ומעשה בית דין. אלמן או אלמנה – יביאו בנוסף תעודת פטירה ממשלתית. אלמנה תביא תעודת זהות של אחד מילדיה או תעודת חליצה בהתאם לנסיבות. גר או גיורת – יביאו אישור גרות מבית הדין הרבני + תעודת המרה. כאמור, כאשר אחד מבני הזוג רשום באזור מגורים שונה מבן זוג השני עליו להציג תעודת רווקות מהרבנות שבאזור מגוריו.

מה קורה לאחר תהליך הנישואין ברבנות ?

לאחר סיום תהליך ההרשמה ברבנות (ובמקרים רבים אף לפניו) בני הזוג נדרשים לפנות לרב אשר ייחתן אותם על פי כל כללי המסורת והדת בנישואים כשרים. במידה וכבר בחרתם רב, יש לבוא אל הפגישה ברבנות עם מכתב המאשר זאת. במידה ועדיין לא בחרתם, המועצה הדתית תמנה רב עבורכם. לאחר החתונה בפועל יהיה עליכם להגיע אל הסניף בו נרשמתם בכדי לקבל את תעודת הנישואין אשר תעיד כי מעתה הנכם זוג נשוי כדת היהודית. יש להגיע לפגישה זו עם העתק של הכתובה. תעודת הנישואין תשלח אליכם לאחר מספר ימים בדואר.

נושאים נוספים מומלצים לפני החתונה